Excel ile WhatsApp Mesajı Gönderme

Bireysel veya kurumlar için kullanılabilecek şekilde telefon rehberine kişi eklemeden Excel’deki telefon numaralarına WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilmek için hazırladığım uygulamayı aşağıdaki kodları kullanarak kendiniz için kullanabilirsiniz.

Excel’de aynı kişiye birden çok mesaj gönderebilir veya birden çok kişiye aynı veya farklı mesajı WhatsApp Web ile gönderebiliriz. Öncelikle WhatsApp Web uygulamasına bilgisayar üzerinden giriş yapmamız gerekiyor.

Excel üzerinde resimde görünen A sütunundaki mesaj metinlerini B sütunundaki telefon numaralarına Excel Makro kodu yazarak otomatik olarak gönderilmesini sağlayacağız. C, D, E, F ve G sütunlarındaki mesajları A sütununda birleştirmek için =C2&” “&D2&” “&E2&” “&F2&” “&G2 kodunu kullanıyorum.

Aşağıdaki kodları video’da gösterildiği gibi excel üzerinde hazırlayarak sizde Excel üzerinden WhatsApp mesajları gönderebilirsiniz.

Makro Kodu

Sub whatsapp_mesaji_gonder()
Dim alici As String
Dim metin As String
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:="https://web.whatsapp.com/"
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:15")
For i = 2 To 7
alici = Sheets("Sayfa1").Range("B" & i).Text
metin = Sheets("Sayfa1").Range("A" & i).Copy
If i = 2 Then
Call SendKeys("{TAB}+{TAB}+{TAB}+{TAB}", True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:05")
Call SendKeys(alici, True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:02")
Call SendKeys("{ENTER}", True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
Call SendKeys("^+v", True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:02")
Call SendKeys("{ENTER}", True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
Else
Call SendKeys("{TAB}+{TAB}+{TAB}+{TAB}+{TAB}+{TAB}+{TAB}+{TAB}+{TAB}+{TAB}", True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:05")
Call SendKeys(alici, True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:02")
Call SendKeys("{ENTER}", True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
Call SendKeys("^+v", True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:02")
Call SendKeys("{ENTER}", True)
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
End If
Next i
Call SendKeys("^+w", True)
End Sub

Buton Kodu

Private Sub CommandButton1_Click()
whatsapp_mesaji_gonder
End Sub

Excel ile WhatsApp Mesajı Gönderme videosunu izlemek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

6 Liked
×